MAKLUMAT COVID-19 Lihat sumber terkini untuk membantu anda bertindak sekarang dan merancang lebih awal.

Melangkah Ke Hadapan Bersama

Pandemik COVID-19 telah memberikan cabaran yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada penyedia perkhidmatan kesihatan. Cabaran ini memerlukan kepantasan dan hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ningbo Care Medical berada dalam kedudukan yang tepat untuk membantu anda menavigasi perubahan dan mengatasi halangan baru. Kami menawarkan sumber dan alat yang membantu menyokong penyesuaian ke yang baru dalam keadaan yang berubah dengan cepat hari ini. 

Menavigasi Normal Baru

View of Businessman holding Cloud of justice and law icon bubble with data 3d rendering

Menstabilkan

Langkah pertama adalah menstabilkan keadaan kewangan anda dengan memberi tumpuan kepada pengurangan kos, meningkatkan kebolehpercayaan rantaian bekalan, menghidupkan semula mesin hasil, dan memastikan kualiti.

CARA LAKUKAN SETERUSNYA

Portrait of calm woman sitting in pose of lotus in natural environment

Menyesuaikan

Seterusnya, sesuaikan dengan pasaran baru secara normal dengan menurunkan asas kos, merancang semula pemberian penjagaan, mengurangkan risiko, dan memupuk kebolehpercayaan.

Evolve1

Berkembang

Akhirnya, berevolusi untuk memastikan kejayaan jangka panjang anda apabila anda meningkatkan margin, gambarkan semula Sistem CARE, ubah kualiti klinikal, dan mencapai operasi kebolehpercayaan yang tinggi.

Cari Katalog Sumber Covid 19